Idioma

Adjudicació Places 1ª Part Pla Formació Ajuntament de València

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 
S'informa el personal municipal que, el dia de hui, s'ha realitzat la comunicació de les assignacions de places de la primera part del Pla de Formació Municipal al correu electrònic corporatiu de cada persona.

En este sentit vos  informem que, la primera part del Pla de Formació ha sigut reformulada, a causa de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, l'adaptació a les mesures de prevenció necessàries, la necessitat d'atendre la gestió eficaç del servici públic i les modificacions en l'activitat laboral derivades de les qüestions anteriors. En este sentit, el canvi principal consisteix a realitzar en la modalitat en línia el màxim nombre possible d'accions formatives del Pla, amb els següents matisos:

 


a)    No es desenvoluparà cap acció formativa presencial de la primera part del Pla de Formació fins al mes de juliol inclusivament. Com a norma general les accions formatives previstes en la primera part del Pla de Formació en modalitat presencial o semipresencial, l'execució de la qual estiguera prevista en este període, han hagut de reformular-se a format en línia. En els casos en què això no ha sigut possible, a criteri del respectiu prescriptor o prescriptora,  han quedat  suspeses. El mateix criteri s'ha aplicat a la part presencial de cursos de modalitat semipresencial.
 
b. Les accions formatives presencials previstes per al mes de setembre han mantingut, de moment, la seua previsió en modalitat presencial, llevat que a criteri del prescriptor o prescriptora, haja preferit la seua modificació a modalitat en línia. No obstant això, la dificultat per a determinar la duració definitiva de les mesures extraordinàries, pot suposar que, en qualsevol moment, si les prescripcions sanitàries així ho aconsellen, es puguen realitzar modificacions les quals serien comunicades tant al professorat com a l’alumnat participant.
 
c. Moltes accions formatives han canviat de data, i unes poques han patit modificació d'hores o continguts, derivades de la reformulació exposada en els apartats anteriors.
 
d. Recordem que qualsevol acció formativa pot ser suspesa a criteri del prescriptor o prescriptora,  o del Servici de Formació en els termes aprovats en el Pla de Formació 2020 (falta d'un nombre mínim d'alumnat etc.)
 

La comunicació dels cursos a què haja sigut admesa cada persona sol·licitant s’ha realitzat, a través del correu electrònic corporatiu personal, tant a la persona sol·licitant com a la Direcció del Servici o responsable superior de cada una de les persones empleades públiques seleccionades.

Respecte d’aquells cursos sol·licitats dels quals no s’ha rebut correu, el dia de hui, la persona ha d’entendre que es troba en llista d’espera, i que fins huit dies naturals abans del començament de cada curs, podran realitzar-se assignacions de places generades per qualsevol motiu. En este cas se seguirà l'ordre de la llista d'espera i la comunicació de l'assignació de places a l'alumnat de la llista d'espera es realitzarà, igualment, per correu electrònic al correu corporatiu. No obstant, cal destacar que, en este últim supòsit, per limitacions tècniques, l'assignació de places únicament es comunicarà a l'alumnat. En este sentit es recorda al personal que, en cas que l'horari del curs coincidisca amb l'horari laboral, l'alumnat haurà de comptar amb la conformitat de la persona superior jeràrquica.

En el cas que una acció formativa no dispose de llista d'espera o la mateixa s'esgote sense haver cobert la totalitat de places vacants, el Servici de Formació, Avaluació i Carrera publicarà l'existència de places disponibles. En este cas les places vacants se sol·licitaran per correu electrònic, a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. . En el correu de sol·licitud serà imprescindible indicar nom i número del curs, nom i cognoms, número de funcionari/ària, indicar si s'està dins del perfil (en cas de cursos dirigits a col·lectius concrets). Les vacants es cobriran per ordre d'arribada, entre el personal que complisca amb el perfil de cada curs. En cas d'adjudicació de plaça, el Servici de Formació, Avaluació i Carrera remetrà un correu electrònic de comunicació a la persona sol·licitant a la seua adreça electrònica corporativa.

 

ENLACES DE INTERÉS Risa 

 
 

CANAL YOUTUBE

 

 SIGUENOS EN FACEBOOK

  

 ÚLTIMOS TWEETS

 

 

 

ENLLAÇOS D' INTERÉS  Risa   

 

 

 CANAL YOUTUBE

 

 

SEGUEIX-NOS EN FACEBOOK

 


ÚLTIMS TWEETS

       

         

IR ARRIBA