Idioma

CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ: UGT exigeix paralització de la presa de possessió i l'adjudicació urgent del concurs de trasllats

Durant l'actual procés de Consolidació i del Concurs Permanent de Trasllats UGT ha vingut insistint en les taules de negociació –com pot comprovar-se per les actes de les reunions i pels comunicats emesos pel Sindicat – tant en la importància del procés de consolidació temporal en Correus com a garantir el legítim dret que té el personal funcionari i laboral fix - en totes les seues modalitats- a obtenir un lloc de treball mitjançant el Concurs de Trasllats.

En aquest sentit UGT ha vingut exigint des de la finalització de l'anterior procés que abans de reservar llocs concrets per a Consolidació es realitzara l'adjudicació del Concurs de Trasllats, respectant així la prevalença interna perquè tots els aspirants, funcionaris, laborals fixos i fixos discontinus puguen optar bé a l'aproximació a la seua localitat d'origen, a la reagrupació familiar, o aconseguir un lloc de treball continuat, així com *reingresar en el servei des de l'excedència, tot açò abans de l'adjudicació de places en el procés de Consolidació.

Ahir dia 16, l'Adreça de Correus ha començat a realitzar l'adjudicació de places del procés de Consolidació d'Ocupació. Des d'UGT hem detectat, que nombrosos llocs de treball oferits als nous companys tenen peticionaris en el Concurs Permanent de Trasllats, per la qual cosa UGT ha traslladat la seua enèrgica protesta davant l'Adreça de Correus perquè paralitze el procés i de forma urgent convoque la Comissió del Concurs de Trasllats a fi de que s'adjudiquen totes les vacants existents i aquelles que no tinguen peticionaris s'oferisquen als nous companys que han superat el procés de Consolidació amb la finalitat de que puguen estar en disposició de treballar a primers de juny.

Lleguir UGT INFORMA

 

 

 

   

 

CANAL YOUTUBE

 

 

SEGUEIX-NOS EN FACEBOOK

 


ÚLTIMS TWEETS

       

         

IR ARRIBA