Idioma

UGT exigeix estabilitat i ampliació de les plantilles docents i la reversió de totes les retallades educatives.

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 

UGT en la Mesa Sectorial d’Educació les següents consideracions, sobre els diferents punts que conté el document de treball presentat per l’administració educativa per a l’estabilització de les plantilles docents: 

1.- En relació amb el punt primer, hem reiterat la necessitat ajornar les oposicions docents previstes per al cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny, per les dificultats que comportarien celebrar-les enguany i que el col·lectiu de professors interins d’aquestes escoles i ensenyaments ens han traslladat. En resposta a la nostra petició, l’administració educativa contesta que estudiarà si legalment es poden ajornar fins al 2018, però que, no obstant això, el dijous pròxim (16/02/2017), el director de l’ISEA presentarà la proposta de convocatòria d’aquestes oposicions i donarà resposta satisfactòria als dubtes i problemes plantejats pel col·lectiu de professorat interí, perquè es puguen celebrar aquestes oposicions amb totes les garanties. Per tant, a pesar de la nostra oposició, segurament se celebraran aquestes oposicions en 2017, junt amb les previstes per al cos de Professors Tècnics de FP que també van quedar pendents de l’oferta d’ocupació pública docent de 2016. 

2.- En relació amb el segon punt, des de la UGT hem recolzat la proposta d’oferta d’ocupació pública per al 2017, que es concreta en 1.729 places, de les quals 1.235 són d’accés lliure (o ingrés lliure) i 494 de promoció interna. Aquestes places se sumaran a les publicades en els dos anys següents i que, tenint en compte el 100% de la taxa de reposició actualment en vigor, suposa una previsió de 4.946 places, de les quals 3.533 són d’accés lliure i 1.413 de promoció interna, i que, com a mínim, es convocarien durant els anys 2018 i 2019, nombre de places que s’augmentaria en la proporció que ens permetera l’eliminació o flexibilització de la taxa de reposició. 

Des de la UGT, aquesta proposta i previsió ens pareix un bon punt de partida, encara que insuficient per a revertir les retallades educatives i per a satisfer adequadament les necessitats educatives del nostre sistema, tenint en compte que està constreta per les limitacions legals que se li imposen des de les lleis pressupostàries amb la injusta taxa de reposició.

A més d’això, veiem amb preocupació el problema que se’ns ha transmés des de la pròpia administració sobre la necessitat l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017 perquè hi haja oposicions durant 2017. És un greu problema que afectarà, sobretot, a aquelles comunitats autònomes que tenien previst realitzar oposicions docents durant 2017.

3.- En relació amb el punt tercer, UGT ha defés que en el nostre àmbit són necessaris processos de consolidació de l’ocupació pública, tenint en compte que tenim més de 10.000 vacants estructurals en el sistema (el 21% de la totalitat de llocs de treball) que encara no compten amb professorat estable i amb drets i que tots els cursos invariablement s’han d’adjudicar, amb el perjuí que per als centres educatius i la societat en general suposa. No obstant això, prèviament hem sol·licitat que se’ns aclarisca en quins termes seria possible realitzar aqueixos processos de consolidació, atés que el nostre marc referencial és la normativa estatal, donat que es tracta de cossos estatals, no autonòmics, i haver de realitzar-se aquests processos, si és el cas, en l’àmbit de la Mesa General de Negociació de la Generalitat. Per tant, tals pressupòsits previs (que condicionarien els termes i l’àmbit de decisions que des de la Conselleria d’Educació es podrien adoptar), són els que, prèviament, valga la redundància, caldrà aclarir i sobre els quals hem demanat precisament que es faça aqueix aclariment per a poder realitzar, amb totes les seues conseqüències, un procés de negociació útil per a la consolidació del professorat interí. 

4.- En relació amb el punt quart, UGT ha defés que era precipitat establir la confirmació de plaça per al professorat interí ja per al pròxim curs 2017/2018, sobretot en les especialitats i borses de treball xicotetes, tenint en compte també que les decisions que el professorat va prendre al juliol del 2016 (desactivar-se per cura de fills o familiars, o demanar una vacant amb jornada reduïda per la mateixa causa), ho van fer pensant en un sol curs escolar, circumstància que ara es modifica. 

També des del sindicat considerem que poden existir col·lisions entre els drets dels diferents col·lectius a què s’aplicarien aquestes mesures (professorat suprimit, desplaçat, en comissió de serveis, reingressat, provisional o en expectativa de destí, en pràctiques i interí). 

Per això des de UGT creiem que hem de tindre una nova regulació del procediment d’adjudicacions, fet amb estudi, calma i reflexió, per a tindre-ho preparat i poder-ho aplicar, si és el cas, a partir del curs 2018/2019. Davant d’aquests plantejament, la Conselleria d’Educació proposa que ja s’aplique el pròxim curs (anticipar la seua aplicació) per als docents de carrera en les diferents situacions descrites (suprimits, desplaçats, comissió de servei, reingressats, provisionals, en expectativa i pràctiques), sol·licitant la seua confirmació de plaça, i aplicar-ho amb caràcter obligatori quan es regule de forma definitiva per a tot el professorat en aquestes situacions, incloent lògicament al professorat interí.

 ENLACES DE INTERÉS Risa 

 

 

Agenda Teléfonos FeSP-UGT PV
Descarga nuestra APP

 Formación para Afliadas/os

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 CANAL YOUTUBE

 

 SIGUENOS EN FACEBOOK

  

 ÚLTIMOS TWEETS

 

 

 

   

 

  

 

 

 CANAL YOUTUBE

 

 

SEGUEIX-NOS EN FACEBOOK

 


ÚLTIMS TWEETS

       

         

IR ARRIBA