Idioma

El Decret de plurilingüisme és audaç, innovador, flexible i adequat a la realitat sociolingüística del País Valencià

Valoración del Usuario:  / 0
MaloBueno 

UGT considera que el Decret de plurilingüisme del Consell que es discuteix en la Mesa Sectorial d'Educació és audaç, innovador, flexible i adequat a la realitat sociolingüística del País Valencià. 

A través d'ell i atès el seu caràcter dinàmic i flexible, els nostres centres, el seu alumnat, i el sistema educatiu en el seu conjunt pot aconseguir perfectament els màxims nivells certificables de competència lingüística de les dues llengües cooficials de la nostra Comunitat (fins a un C1 en valencià) i un domini i coneixement raonable d'altres llengües estrangeres (fins a un B1), especialment de la llengua de comunicació internacional, l'anglès. 

Sobre aquestes bases, des de FeSP Ensenyament, compartint la filosofia i les eines del model educatiu plurilingüe proposat pel Decret del Consell, exigim garanties que els objectius fixats en el mateix es compliran i que l'alumnat obtindrà en finalitzar els seus estudis la suficient competència lingüística en valencià, anglès i castellà. Per això, des de FeSP Ensenyament ens mantindrem vigilants en el desenvolupament del model, supervisant les Ordes que ho desenvolupen i fomentant les accions que siguen necessàries en defensa de les condicions laborals del professorat. 

FeSP Ensenyament també exigeix i insisteix en la necessitat d'un pla de xoc que garantisca la formació i capacitació del professorat en anglès i valencià. Des de FeSP considerem que exigir al professorat un nivell C1 de competència en anglès o una altra llengua estrangera és utòpic i poc realista, tenint en compte que actualment, només està capacitat per a impartir les seues àrees, matèries, disciplines, assignatures o mòduls no lingüístics, en anglès, un 2,7% del professorat i amb el nivell actual que s'exigeix (un B2), que és inferior a què es proposa en aquesta norma. 

FeSP Ensenyament també reivindica un tractament específic del model plurilingüe en els ensenyaments de Formació Professional (FP), on tal com es reconeix des de la pròpia Conselleria d'Educació, “està tot per fer”. Així, a més de les dificultats assenyalades, també tenim dificultats quant a la capacitació en valencià del professorat de FP, que no aconsegueix a més del 60% de la plantilla, la qual cosa aconsellaria la introducció, en els cicles de FP, almenys transitòriament, d'un mòdul específic de “valencià tècnic”, alternativa més viable i complementària a la proposta que fa el decret, que exigeix la impartició d'un o dos mòduls del cicle en valencià. 

Ateses les deficiències i les dificultats i problemes que presenta la inserció dels ensenyaments de FP i els de Règim Especial (musicals, artístics, esportius i altres, com són els ensenyaments destinats a la formació de persones adultes) en el model lingüístic educatiu valencià proposat, tampoc el seu alumnat ix beneficiat del mateix, ja que encara que aquests ensenyaments es vehicularen o impartiren totalment en valencià o anglès (inclús en total immersió), cap certificació o reconeixement obtindria aquest alumnat, a diferència del que ocorre (o ocorrerà) amb l'alumnat que cursa l'ESO o el Batxillerat en un programa plurilingüe dinàmic de Nivell Intermedi o avançat. Des de FeSP Ensenyament considerem que cal corregir aquestes deficiències i reconéixer i garantir algun nivell de certificació a l'alumnat d'aquests ensenyaments.

 ENLACES DE INTERÉS Risa

 

 

Agenda Teléfonos FeSP-UGT PV
Descarga nuestra APP

 Formación para Afliadas/os

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 CANAL YOUTUBE

 

 SIGUENOS EN FACEBOOK

  

 ÚLTIMOS TWEETS

 

 

 

   

 

  

 

 

 CANAL YOUTUBE

 

 

SEGUEIX-NOS EN FACEBOOK

 


ÚLTIMS TWEETS

       

         

IR ARRIBA